Poplatky KCHTS

 

Číslo účtu: 2502601278/2010

 

Pro identifikaci platby členové klubu používají jako variabilní symbol číslo svého klubového průkazu.

Přehled poplatků KCHTS
Účel poplatkuStandardní cena v KčSleva pro členy v %Cena po slevě v Kč
Členský příspěvek500,- Kč0 %500,- Kč
Snížený členský příspěvek250,- Kč0 %250,- Kč
Nový člen – zápisné a členský příspěvek500,- + 100,- Kč0 %600,- Kč
Nový člen – zápisné a snížený členský příspěvek250,- + 100,- Kč0 %350,- Kč
Vystavení krycího listu0,- KčX0,- Kč
Poplatek za každé zapsané štěně2000,- Kč90 %200,- Kč
Poplatek za kontrolu vrhu Kč/km cesty45,- Kč90 %4,50,- Kč
Poplatek za inzerci štěňat na internetových klubových stránkáchXXod 100,- Kč
Poplatek za inzerci ve zpravodaji – 1 str.XX100,- Kč
Poplatek za inzerci ve zpravodaji – 1/2 str.XX50,- Kč
Poplatek za uveřejnění chovatelské stanice v seznamu na klubových stránkáchXX0,- Kč
Poplatek za uveřejnění chovatelské stanice v seznamu ve zpravodajiXX0,- Kč
 Celkem záznamů: 12 

Doplňující údaje

 

Členský příspěvek:

U stávajících členů nutno uhradit na každý rok do 28.2., nezaplacením členského příspěvku do tohoto termínu je členství v KCHTŠ automaticky zrušeno, opožděné platby maxim. do 31. 3. příslušného roku za částku 500 Kč jsou ještě tolerovány.

 

Snížený členský příspěvek:

Platí pro něj stejná pravidla, jako pro klasický členský příspěvek. Použije se pro každého rodinného příslušníka - člena KCHTŠ - při zasílání pouze jednoho čísla Zpravodaje do rodiny, kde alespoň jeden člen rodiny musí platit plný členský příspěvek. V případě požadavku v rámci rodinných příslušníků pro každého člena jeden Zpravodaj poplatek zůstává v plné výši, tj. 350,- Kč. Snížený členský příspěvek lze uplatnit od 1. 1. 2012.

 

Poplatek za každé zapsané štěně  

Pro zapsaná štěňata narozená na krycí listy vydané do 31.12.2012 je poplatek 500,- Kč pro nečleny a 50,- Kč pro členy klubu. Od 1.1.2013 platí ceny dle tabulky.

Poplatek za inzerci štěňat na internetových klubových stránkách:

Speciální nabídka jen pro členy
0 - 5 fotografií + libovolně dlouhý text 100,- Kč
6 - 10 fotografií + libovolně dlouhý text 200,- Kč
11 - 15 fotografií + libovolně dlouhý text 300,- Kč
A dále analogicky navyšování 100,-Kč za dalších započatých pět fotografií.
- doba platnosti inzerátu: 2 měsíce

 

Poplatek za inzerci štěňat ve zpravodaji:

Speciální nabídka jen pro členy

 

Poplatek za uveřejnění chovatelské stanice v seznamu na klubových stránkách:

Speciální nabídka jen pro členy - zdarma - doba trvání: po celou dobu členství

 

Poplatek za uveřejnění chovatelské stanice v seznamu ve zpravodaji:

Speciální nabídka jen pro členy – zdarma

 

Poplatek se považuje za zaplacený dnem, kdy byl připsán na účet klubu nebo byl doručen na adresu pokladníka klubu. Výjimkou může být, kdy bylo pokladníkovy zasláno potvrzení o příkazu k úhradě elektronicky.