Proč jsme k uvolnění chovu došli, jeho výhody i nevýhody


Co znamená úplně volný chov - uplatňovaný ve většině zemí EU i mimo ní.

Příklad:
Koupíte si štěně s PP třeba fenku. Fence jsou 2 roky a chcete odchovat štěňata. Majitel feny jelikož s tím počítá, že jednou bude krýt, navštěvuje výstavy, odebírá odbornou literaturu, je členem jednoho nebo i více klubů (pokud jich v té které zemi více je), je členem klubu i v jiných zemích, aby měl co největší přehled o krycích psech, jejich kvalitách, výstavních výsledcích.

Když si psa vybere, domluví se s majitelem na podmínkách krytí, ten buď s krytím souhlasí nebo ne, podle toho jak se mu líbí fena, její původ….finanční podmínky atd.

Většinou majitel krycího psa má připravenu smlouvu o krytí, kterou obě strany odsouhlasí.

Fena se nakryje (není potřeba žádný krycí list), narodí se štěňata (není žádná kontrola vrhu), chovatel sám jelikož jde o dobré jméno jeho chovatelské stanice si štěňata kontroluje a ohodnotí jejich kvalitu.

Vyplní se přihláška vrhu (aplikováno na české poměry), všechna štěňata dostanou PP.

Pokud jsou štěňata dobré kvality, předpokládá se na chov a výstavy, prodávají se za určitou třeba vyšší cenu.

Je-li štěně s nějakou vadou, nebo chovatel má pocit, že exteriér nevyhovuje jeho požadavkům na representaci jeho chovné stanice v kupní smlouvě s novým majitelem toto uvede třeba jako důvod snížené ceny štěněte.

Vše je na rozhodnutí chovatele.

Pokud chovatel rozhodne, že některé štěně není vhodné pro chov (viz vady uvedené ve standardu, nebo nežádoucí) nechá na Plemenné knize dát do průkazu původu tohoto štěněte razítko do chovu nevhodný. Razítko stojí asi 20 Kč a protože někteří lidé jsou různí, je toto opatření celkem na místě.

V různých zemích mají volný chov, ale kluby si dodatečně přidávají různé dodatky, např. ve Skandinávii musí mít pes potvrzení, že má obě varlata.

Nikde nikdo nekontroluje počet zubů, nanejvýš skusy, je jedno jaká je velikost (standard uvádí ideální výšku a váhu, ale nepředepisuje jí), některé země (kluby) v zájmu ochrany zvířete navrhují min. váhu fen, cca 3,5 kg, ale ofic. Ani toto není nikde uvedeno.

Jsou země, které naopak mají velmi přísné podmínky pro uchovnění jak jsem zjistila, přísnější než my.

Myslím, že vždy když se začíná v té které zemí s chovem nového plemene tak v zájmu toho, aby chov byl kvalitní tak se začíná s celkem přísnějšími pravidly chovu, potom podle toho jaké vady se v chovu vyskytují se podmínky pro chov průběžně zpřísňují až se dosáhne určité úrovně chovu.

U nás je to letos 20 let od doby kdy jsem dovezla první TŠ Z Dánska. Potom přicházeli další TŠ, dostali jsme se v chovu na určitou úroveň a tak jsem nyní navrhla uvolnění chovu, protože si myslím, pokud bychom i nadále striktně dodržovali naše podmínky uchovnění event. je ještě zpřísňovali, už přínos nebude takový, aby vyrovnal spoustu tzv. bezpapíráků, které lidi, kterým je na obtíž všechno to obíhání, papírování, rentgenování atd. buď z časových nebo finančních nebo jakýkoliv důvodů nevyhovuje.

Bohužel „bezpapíráky“ chovají lidé i na jedincích, kteří by naprosto v pohodě splňovali podmínky zařazení do chovu s PP.

Nyní budou celkem snadnější podmínky k uchovnění, chov nebude zcela volný, abychom tím, že odstartujeme „volný chov“ nezahodili roky práce chovatelů. Nicméně pokud se nám tento začátek povede, věřím, že dojdeme i k úplně volnému chovu (např. Anglie, Irsko, Švédsko, Francie) ….

Všem, kteří se na začátcích chovu TS až do dnešní doby podíleli, srdečně děkuji a myslím, že bychom si všichni zasloužili vavříny za to, co jsme všechno v zájmu kvality našich pejsků vydrželi!

Samozřejmě z počátku bude spousta zmatků, a ujišťuji všechny majitele tibeťáčků, že se na mne jako na poradce chovu mohou i nadále obracet kdykoliv a s jakýmkoliv dotazem: Velmi ráda s každým vše proberu, poradím, někdy třeba i vyvztane otázka s nějakým novým problémem, na který jsem nyní v tom začátku vůbec nemusela vzpomenout.

Tuto akci jsem připravovala více jak rok, využila jsem všech našich známých chovatelů, kontaktů na kluby, i osobní jednání.

Nové podmínky uchovnění jsou uvedeny zvlášť na klubových stránkách www.kchts.cz

Hlavní tíha celé akce však jako obvykle je na chovatelích a na jejich morálních kvalitách.

Takže přátelé – začínáme!


M. Dlabolová