Postup při uchovňování tibetského španěla


K uchovnění jsou nutné

a) tyto doklady:
1. Průkaz původu psa/ feny + 1 kopie
2. Vyšetření očí na PRA3 s negativním výsledkem – zašlete 2x kopii, originál si nechte pro další využití
3.Potvrzení o stavu skusu, počtu řezáků, barvě očí a stavu varlat ( u psů) od veterináře- formulář je ke stažení na www.kchts.cz + 1 kopie

b) věk jedince:
věk psa v den žádosti nejméně 15 měsíců – neomezeně
věk feny v den žádosti nejméně 15 měsíců do 8-mi let


Originály + kopie těchto dokumentů + fotografii psa/fenky (ve výstavním postoji) zašlete prosím na moji adresu: Klára Hlubocká, Zelená 233, 530 03 Pardubice. Přeregistrovaný rodokmen potom obdrží majitel na dobírku poštou z Plemenné knihy.

Výhodné je spolu s rodokmenem zaslat i kopie všech výstavních výsledků či zkoušek, kterých pes dosáhl (pokud je nemá čitelně zapsané v rodokmenu), PK vše toto zapíše do databáze, kterou pak využívá při zápisech do PP štěňat. Každá další přeregistrace výsledků se platí.

Prosba na majitele nově uchovňovaných TS : Spolu s dokumenty nutnými pro uchovnění zašlete prosím i fotografii psa či fenky nejlépe ve výstavním postoji, jedině tak je možné ji při sestavování seznamu otisknout.

O to samé prosím i majitele již chovných psů. Jelikož při sestavování seznamu vycházím z dřívějších záznamů, fotky psů dříve uchovněných jsou již dost nekvalitní a neaktuální, prosím proto všechny majitele, kteří mají zájem, aby u jejich psa fotografie byla v dalším zpravodaji,kde se bude zveřejňovat seznam chovných psů (– vždy první číslo v roce) zašlete mi ji buď poštou nebo e- mailem.

Klára Hlubocká