Postup při vyřizování papírů, žádosti o vystavení exportních rodokmenů


Od 1.1.2013 je postup následující:

 

1)    Chovatel zažádá u pokladníka o vystavení krycího listu (dále KL), a to písemně nebo e-mailem. Tento KL se vystavuje na jméno chovatele (jeho chovatelské stanice), nikoli na konkrétní fenu, a má neomezenou platnost. Můžete si vyžádat libovolné množství KL „do zásoby“. Vydání krycího listu je ZDARMA.

 

2)    Chovatel obdrží od pokladníka:

        - KL – dvě části

        - Žádanku o tetovací čísla-2x

        - Přihlášku vrhu -2x

        Tyto formuláře nově může chovatel dostat i v elektronické podobě mailem ve formátu PDF, který si doma vytiskne. Dochází tím k úspoře času i financí klubu.

 

3)    Chovatel si vybere krycího psa (na výstavě, na internetu, z inzerce a samozřejmě může požádat o radu poradce chovu)

 

4)    Při krytí chovatel:

        - Nechá si potvrdit KL od majitele krycího psa

        - vezme si od majitele krycího psa kopii protokolu o vyšetření PRA

 

5)    Do sedmi dnů po nakrytí odešle 1.část KL poradci chovu.

 

6)    Po narození štěňat (do 3 týdnů věku) odešle na adresu PCH:

        - 2. část KL

        - 2x žádanku o tetovací čísla

 

7)    Chovatel obdrží z plemenné knihy jednu žádanku s přidělenými čísly zpět

 

8)    Po tetování nebo čipování štěňat odešle chovatel na adresu poradce chovu:

        - žádanku s čísly potvrzenou od veterináře, který štěňata tetoval (čipoval)

        - 2x vyplněnou přihlášku vrhu

        - Kopie protokolu o vyšetření PRA psa i feny

        - V případě, že chovatel požaduje pro některé štěně vystavit exportní rodokmen, pošle zároveň poradci chovu volným stylem sepsanou žádost o vystavení exportního rodokmenu. V hlavičce žádosti uvede adresu plemenné knihy (Plemenná kniha ČMKU, Maškova 3, Praha 8), potom svoje jméno a adresu. Dále uvede jméno jedince, pro které žádá o exportní PP, jeho tetovací číslo, případně číslo čipu, datum narození. Potom na ni uvede i jméno a kompletní adresu nového majitele včetně země exportu. Bez adresy nového majitele nelze export PP vydat.

 

9)    Na účet klubu zašle chovatel částku 150,- Kč za každé zapsané štěně. Poradce chovu počká na potvrzení pokladníka o zaplacení částky a teprve pak pošle potřebné dokumenty na plemennou knihu. Bez zaplacení částky nebudou chovateli vydány průkazy původu na zapsaná štěňata.

 

10)    Chovatel obdrží poštou na dobírku průkazy původu štěňat přímo z plemenné knihy.

 

Všechny formuláře (s výjimkou žádosti o krycí list, která se posílá na adresu pokladníka klubu) se posílají na adresu poradce chovu, nikoli na plemennou knihu.

 

Krycí listy vydané do 31.12.2012 jsou samozřejmě i dále platné a mohou být využity. Poplatek za zapsaná štěňata narozená na tyto krycí listy zůstává 50,- Kč.