Informace o dysplazii kyčelního kloubu (DKK)


Pár informací o DKK
použito s laskavým svolením MVDr. Leška Króla:

Dysplazie kyčelního kloubu (DKK)

Jednou z podmínek (pouze u některých klubů, KCHTŠ již tuto podmínku nemá), kterou každý chovatel musí splnit, aby zařadil svého psa do chovu je vyšetření svého miláčka na dysplazii kyčelního kloubu (DKK) Tuto povinnost určitě všichni chovatelé znají. Nicméně rád bych krátce Vás s touto problematikou seznámil. Dysplazie kyčelního kloubu (DKK) je onemocnění, pravděpodobně vznikající z různých příčin, které dosud nebyly jednoznačně objasněny. Není to onemocnění vrozené ale změny se vyvíjí během růstu jedince. To znamená, že všichni psi se rodí se zdravými klouby a teprve později díky genetické chybě, špatné výživě či přemíry tréninku u mladých zvířat dochází ke zmíněné dysplazii kloubu.

Jak vzniká dysplazie?

Od momentu narození pes roste. Rostou jeho kosti, vaziva, šlachy. Je velice důležité aby kosti a měkké tkáně se rozvíjely ve vzájemné harmonii. Pokud svalstvo roste pomaleji může nastat situace, že neudrží hlavici stehenní kosti pevně v kloubní jamce (mezi hlavici a kloubní jamkou vzniká větší štěrbina). Kloubní spojení je volnější a při pohybu psa dochází k úrazům kloubní chrupavky, přetížení kloubního pouzdra a vazů co vede k degenerativním změnám v kloubu. Jamka se oplošťuje, hlavice se ještě více uvolňuje až může dojit k luxaci kloubu.

Příčiny vzniku DKK

DKK postihuje nejčastěji velká a obří plemena, může však vyskytovat u jakéhokoliv plemene. Základní příčinou je genetická chyba, vrozená predispozice ke vzniku DKK. Jakým způsobem se tato predispozice přenáší z rodičů na štěňata není dosud přesně poznána. Je ale jednoznačně prokázáno, že zdraví rodiče dávají větší jistotu, že jejich štěňata nebudou postižení DKK. Mají-li oba rodiče negativní rentgenologický nález na obou kyčelních kloubech , je 64-81% potomků bez nálezu a 19-36% potomků dysplatických. Zatímco u rodičů s nálezem DKK se vyskytuje 17-37% zdravých jedinců a 63-93% jedinců diagnostikovaných s pozitivním DKK. Z toho vyplývá, že i jedinci bez projevu DKK mohou být nosiči vloh pro její vznik. Kromě genetických predispozic na výskyt dysplazie má zásadní vliv výživa štěňat. Štěňata, které jsou překrmována častěji trpí dysplazii jak kyčelních tak i loketních kloubů. Pravděpodobně velký obsah bílkovin a energie v krmivu jsou příčinou rychlého růstu kostí, co zvětšuje disharmonii mezi růstem kostí a svalstva. Taktéž nadmíra vápníku, fosforu a vitaminů působí obdobně. Kromě výživy taky nadmírná fyzická aktivita psů, kteří mají vrozenou dispozici k DKK, může být příčinou mnohých úrazů a degenerativních změn na kloubu.

Diagnostika

Nejspolehlivější diagnostickou metodou pro zjištění DKK je rentgenologické vyšetření.Minimální věk pro vyšetření byl u nás stanoven na 12 měsíců. Nicméně ne všechny případy v tomto věku se dají prokazatelně rozpoznat. Rtg. vyšetření se provádí v poloze kdy pes leží na hřbetě, s pánevními končetinami nataženými navzájem rovnoběžně dozadu. Aby pes byl v dokonale poloze ukládáme ho do lavice ve tvaru “V“. Aby pes byl dokonale uvolněn, provádí se toto vyšetření v narkóze. Toto rtg. vyšetření může provádět veterinární lékař, který má provedenou zkoušku způsobilosti. Správně provedený a technický kvalitní snímek musí být spolehlivě označen, aby nedošlo k jeho záměně. K vyhodnocení se zasílá veterinárnímu lékaři, který byl určen jako posuzovatel pro dané plemeno. Pro plemeno Tibetský španěl posuzovatelem byl stanoven MVDr. Lukáš Duchek - adresa a kontakt je na konci stránky. Posuzovaní DKK v České republice vychází dle klasifikačního schématu FCI. Používá se pětibodové stupnice kde 0 - znamená negativní nález, 1 – hraniční stav mezi normálním a projevujícím dysplazii kloubem, 2 – představuje lehkou DKK, 3 – střední DKK, 4 – těžká DKK. Chovatelský řád Klubu chovatelů tibetských španělů stanovuje, že chovný jedinec musí absolvovat vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů s vyhodnocením maximálně do stupně 2-2 Jedinci vyhodnoceni stupněm 3 a 4 nemohou být zařazeni do chovu.

Základní pravidla pro zhotovení a posouzení RTG snímku na DKK v ČR


Pár informací o DKK - základní pravidla
použito s laskavým svolením MVDr. Leška Króla:

Základní pravidla pro zhotovení a posouzení RTG snímku na DKK(dysplasie kyčelního kloubu) v ČR

- posoudit rtg snímek na DKK je oprávněn pouze veterinární lékař, člen KVL ČR (Komora veterinárních lékařů ČR), který má osvědčení pro posuzovatele DKK a DLK (dysplasie loketního kloubu) a je zapsán do seznamu specialistů posuzování DKK a DLK, vedeném při KVL


Povinnosti zhotovitele rentgenového snímku:

> zhotovit projekčně správný snímek pro posouzení DKK: - extenzní ventrodorsální projekce

> kvalita rentgenového snímku:

- předepsaná poloha,

- optimální expozice,

- označení strany,

- správná identifikace snímkovaného psa (ověření totožnosti – tetovací číslo, popř. RID(Chip))

- minimální věk pro zhotovení rentgenového snímku je 12 měsíců(u gigantických plemen 16 nebo 18 měsíců)

> je nutno se přesvědčit, že psovi nebyl již dříve zhotoven rentgenový snímek pro posouzení DKK. Opakované zhotovení rentgenového snímku pro posouzení na DKK je v takovém případě nepřipustné. Opakovaně může veterinární lékař zhotovit rentgenový snímek pro posouzení DKK u téhož psa jen na výzvu posuzovatele v případě, že první snímek byl expozičně, projekčně nebo z hlediska identifikace nevyhovující pro posouzení. V případě, že chovatelský klub uznává posouzení DKK od zahraničího posuzovatele, může veterinární lékař, zhotovitel tentgenového snímku, zaslat tento rentgenový snímek k posouzení zahraničnímu posuzovateli, a to za podmínek, které jsou platné v cílové zemi. Až na výjimky(např. Ve Velké Británií BVA (Britská veterinární asociace) zasílá rtg snímek zpět zhotoviteli) zůstává rtg snímek v zemi posuzovatele, který je povinen jej uchovávat v rámci lékařské dokumentacepodle příslušných pravních předpisů(v ČR je to deset let).

> rentgenový snímek je nutno zhotovit pouze v hluboké sedaci nebo celkové anestézií psa

> zhotovitel rentgenového snímku je povinen vyplnit formulář o rtg vyšetření na DKK a ověřit jej svým podpisem i podpisem majitele(1x originál, 3x kopie)

> potvrdit do průkazu původu psa zhotovení rentgenového snímku

> zhotovitel se nesmí vyjadřovat o nálezu DKK.


V případě, že majitel psa nebo chovatelský klub nesoulasí s odborným posudkem posuzovatele, mohou se písemně odvolat k prezidentovi odvolací komise. Odvolání musí být podáno do 30 dnů ode dne, kdy majitel nebo chovatelský klub obdržel rozhodnutí posuzovatele ohledně nálezu dysplazie kyčelních kloubů příslušného psa. Do tohoto odvolacího systému nelze však zařadit rentgenové snímky posouzené veternárními lékaři, kteří nejsou členy Klubu posuzovatelů a kteří nesložili výše uvedenou kvalifikační zkoušku.


Vyšetření dysplasie kyčelního a loketního kloubu a podmínky chovu plemene Tibetský španěl:


Na základě 19-ti leté zkušenosti chovu plemene Tibetský španěl rozhodnutím výroční členské schůze KCHTŠ ze dne 25.11.2006, pro zařazení do chovu byla zrušena povinnost vyšetření dysplasie kyčelního kloubu(DKK).

Vyšetření dysplasie kyčelního kloubu, dysplasie loketního kloubu a luxace patelly (kromě ostatních náležitostí) se musí provádět pro zařazení jedince do tzv. „výběrového chovu“.


Rozhodnutím výroční schůze KCHTŠ ze dne 15.09.2007 pro zařazení do výběrového chovu byly stanoveny následovné podmínky:

  • výšetření dysplasie kyčelního kloubu: negativní ( A/A)
  • vyšetření lpketního kloubu: negativní (0/0)
  • vyšetření luxace patelly: negativní (prosté)

 

Rentgenový snímek může majitel psa zhotovit u kteréhokoliv veterinarního lékaře, který má patřičné pověření KVL .

 

 

Zapsal 18.09.2008 MVDr. Król Lešek

cheap mlb jersey|pvc figures|bjd