Klubový veterán šampion - podmínky

Dalším prestižním titulem udělovaným KCHTS po Klubovém šampiónu je Klubový veterán šampión. Uděluje se jedenkrát za život jedince a je podmíněn bodovým součtem výstavních výsledků a získáním některého z níže uvedených vyšších titulů.

 

Podmínky pro získání titulu:

> Bodové hodnocení minimálně: 150 bodů - počítají se pouze ocenění získaná na výstavách, na kterých byl pes/fena předveden ve třídě veteránů.

> Získání titulu: Veterán šampión některého z členských států FCI

> účast na klubové nebo speciální výstavě KCHTS ve třídě veteránů

> Členství majitele psa/feny v KCHTS

 

Získání titulu neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónů, ale zapisuje se do průkazu původu potomků.

Plnění podmínek si každý majitel sleduje sám. Po splnění těchto podmínek zašle fotokopii průkazu původu a výstavní přílohy (u nezapsaných výstav i fotokopii posudku) na adresu výstavního referenta. Po schválení návrhu bude udělení titulu uveřejněno v Klubovém zpravodaji (psovi bude věnována jedna strana a kromě údajů o psovi a získaných titulech zde bude otištěna i jeho fotografie). Na členské schůzi bude majiteli psa slavnostně předán diplom a hodnotný pohár, na žádost majitele bude také proveden zápis o získání titulu do průkazu původu psa - respektive přílohy PP.

Bodové hodnocení pro získání titulu Klubový veterán šampión
HodnoceníNárodní výstava v ČRKlubová a speciální výstava v ČRMezinárodní výstava v ČRZahraniční, evropská, světová nebo sekční výstava
Výborná 1 (případně Poř.1, pokud v daném státě není ve třídě veteránů zadávána známka)56810
Výborná 2 (případně Poř.2, pokud v daném státě není ve třídě veteránů zadávána známka)4579
Výborná 3 (případně Poř.3, pokud v daném státě není ve třídě veteránů zadávána známka)3468
Výborná 4 (případně Poř.4, pokud v daném státě není ve třídě veteránů zadávána známka)2357
VetCAC, Nejlepší veterán pes/fena či obdoba (tj. čekatelství národního veterán šampióna)67911
Nejlepší veterán plemene781012
Nejlepší pes/fena plemene, Nejlepší dospělý pes/fena plemene, BOS9101113
BOB11121315
BIG, BOD, BIS, VetBIG, VetBOD, VetBIS13X1517
FCI – Veterán vítěz střední a východní Evropy (či jiný sekční veterán vítěz)XXX25
FCI – Evropský veterán vítězXXX35
CFCI – Světový veterán vítězXXX45

cheap mlb jersey|pvc figures|bjd