Top Tibeťák - pravidla a bodové hodnocení

 

Soutěž se vyhodnocuje v pěti kategoriích: PSI, FENY, PLEMENÍCI, PLEMENNÉ FENY, CHOVATELSKÉ STANICE

Úspěšnější jedinec z konkurence dvou hlavních kategorií (PSI a FENY) se stává absolutním vítězem a získává titul TOP TIBEŤÁK příslušného roku. Držitel titulu se může i nadále účastnit soutěže a titul získat opakovaně. Každý rok se však vyhodnocuje samostatně.

Pořadí jednotlivých psů a fen je sestavováno podle výstavních výsledků - za každý získaný výstavní titul přísluší určitý počet bodů, které se sčítají. Do bodování se započítávají získaná ocenění z vyšších výstav (t.j. výstav na kterých je zadáváno čekatelství národních šampionátů - CAC) bez ohledu na, zda se jedná o výstavy pořádané v ČR (z těchto výstav se získaná ocenění započítávají automaticky) nebo výstavy zahraniční (ocenění získaná v zahraničí je třeba nahlásit a dokladovat).

Pořadí v kategoriích - plemeníci, plemenné feny a chovatelské stanice - je určeno součtem získaných bodů všech zúčastněných potomků stejného psa - otce, feny - matky a všech jedinců - odchovů stejné chovatelské stanice. Do soutěže jsou zařazeni všichni psi a feny českých majitelů a chovatelské stanice českých chovatelů.

 

Tabulka bodového hodnocení soutěže
HodnoceníStandardní výstavyFCI-Sekční výstavyFCI-Světové a FCI-Evropské výstavy
Výborná 1XX4
Výborná 2XX3
Výborná 3XX2
Výborná 4XX1
CAJC (či obdoba), Nejlepší veterán pes/fena (či obdoba), Res. CAC (či obdoba), Vítěz chovatelské třídy 366
CAC (či obdoba) 488
Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Nejlepší pes/fena plemene (či obdoba), BOS (Nejlepší opačného pohlaví) 61212
Národní vítěz mladých, Klubový vítěz mladých, BOJ (Nejlepší mladý plemene), BOV (Nejlepší veterán plemene)51010
Světový vítěz, Evropský vítěz, Sekční vítěz X1616
FCI-Světový vítěz mladých, FCI-Evropský vítěz mladých, FCI-Sekční vítěz X1414
FCI-Světový vítěz-veterán, FCI-Evropský vítěz-veterán, FCI-Sekční vítěz-veterán X1212
Res. CACIB 51010
CACIB 61212
BOB 102020
BIG, JBIG, VBIG (Soutěže v rámci výstavy - pouze u výstav otevřených pro všechna plemena FCI)102020
2. místo v BIG, JBIG, VBIG (Soutěže v rámci výstavy - pouze u výstav otevřených pro všechna plemena FCI)91818
3. místo v BIG, JBIG, VBIG (Soutěže v rámci výstavy - pouze u výstav otevřených pro všechna plemena FCI)81616
4. místo v BIG, JBIG, VBIG (Soutěže v rámci výstavy - pouze u výstav otevřených pro všechna plemena FCI)71414
5. místo v BIG, JBIG, VBIG (Soutěže v rámci výstavy - pouze u výstav otevřených pro všechna plemena FCI)61212
BOD, JBOD, VBOD (Soutěže v rámci výstavy - pouze u výstav otevřených pro všechna plemena FCI)204040
2. místo BOD, JBOD, VBOD (Soutěže v rámci výstavy - pouze u výstav otevřených pro všechna plemena FCI - pokud nebyla soutěž hodnocena po FCI skupinách)183636
3. místo BOD, JBOD, VBOD (Soutěže v rámci výstavy - pouze u výstav otevřených pro všechna plemena FCI - pokud nebyla soutěž hodnocena po FCI skupinách)163232
BIS, JBIS, VBIS (Soutěže v rámci výstavy - pouze u výstav otevřených pro všechna plemena FCI)204040
2. místo BIS, JBIS, VBIS (Soutěže v rámci výstavy - pouze u výstav otevřených pro všechna plemena FCI - pokud nebyla soutěž hodnocena po FCI skupinách)183636
3. místo BIS, JBIS, VBIS (Soutěže v rámci výstavy - pouze u výstav otevřených pro všechna plemena FCI - pokud nebyla soutěž hodnocena po FCI skupinách)163232
Zvláštní navršení bodů - za každého na výstavu přihlášeného jedince plemene tibetský španěl 0,250,250,25

Doplňující údaje k bodovému hodnocení u „nestandarních“ výstav


(tj. výstav, které se nějakým způsobem vymykají klasickým typům národních a mezinárodních výstav)

Pokud je pořádána výstava bez zadávání čekatelství národního šampionátu (například výstava klubová bez CAC ale s čekatelstvím klubového šampióna, CC apod.), nejsou výsledky z této výstavy započítávány do soutěže Top tibeťák. Zadávání čekatelství národních šampionátů je podmínkou pro započítávání výstavy do soutěže.

Pokud jsou na výstavě zadávána zdvojená čekatelství (například pokud je výstava národní a současně speciální, čekatelství jsou pro národní šampionát počítána duplicitně, tj. jedno čekatelství platí pro národní šampionát jako dvě), avšak je vyhotovován pouze jeden posudek při jednou posouzení psa, jsou i tituly získané na této výstavě počítány pro soutěž Top tibeťák pouze jedenkrát.

Pokud není výstava (nebo jiná akce) otevírána pro všechny věkové kategorie (výstavní třídy) bez ohledu na předem získané tituly, nemůže být tato výstava (soutěž, akce) započítána do soutěže Top tibeťák (jedná se především o výstavy šampiónů, soutěže Šampión šampiónů apod.).

Za sekční výstavy (uvedené v tabulce bodového hodnocení jako výstavy, za které se připočítává 100% zisku bodů) jsou brány výstavy určené FCI pro pořádání vždy jen 1 v roce s předem určeným místem. Konkrétně to jsou tyto výstavy: FCI Světová, FCI Evropská (FCI American & Caribic, FCI Asia & Pacific, FCI Africa) a dále výstavy jednotlivých podsekcí, naší oblasti se v tomto případě týká FCI Středo-východoevropská výstava.

Za sekční výstavu není považována německá (Dutrmund) výstava, která nese název „VDH-Europasieger“, ale ve výstavním kalendáři FCI je vedená pouze jako výstava mezinárodní (titul VDH Europasieger je pouze vnitřním titulem Německa a jeho zastřešující organizace VDH, nikoli titulem FCI); a zadané tituly z této výstavy budou započítávány v soutěži Top tibeťák pouze jedenkrát (přestože jim VDH přisuzuje větší váhu). Za sekční výstavy stejně tak nebudou považovány výstavy typu „Světová výstava tibetských plemen“ apod., které nejsou FCI světovými výstavami, ale pouze speciálními výstavami pro některá plemena.

Od roku 2011 nově zavedené tituly BOJ (Best of Juniors) a BOV (Best of Veterans) jsou pouze novým názvem pro již dříve zadávané tituly Junior BOB (Nejlepší mladý plemene) a Veterán BOB (nejlepší veterán plemene) a body za ně jsou pro soutěž Top tibeťák započítávány dle řádku v tabulce:

Národní vítěz mladých, Klubový vítěz mladých, Nejlepší mladý plemene, Nejlepší veterán plemene – 5 bodů

Od 1.7.2011 bude na Národních a Mezinárodních výstavách v ČR (nikoli na klubových a speciálních) nově zadáván titul ČMKU CAC. Body za tento titul jsou pro soutěž Top tibeťák započítávány jako za jakékoli jiné čekatelství championátu, tedy dle řádku v tabulce: CAC (či obdoba) – 4 body

Tyto doplňující údaje vyplynuly z praxe (vzhledem k nově vznikajícím výstavám, kynologickým akcím a titulům), jsou platné od 1. 1. 2011 na základě odsouhlasení výboru KCHTŠ. Potvrzeno členskou schůzí 2.4.2011.

cheap mlb jersey|pvc figures|bjd